Mahdavi SCH
ساعت تعطیلی مدرسه از روز شنبه مورخ97/02/29 تغییر پیدا کرد

ساعت تعطیلی مدرسه از روز شنبه مورخ97/02/29 تغییر پیدا کرد

user image برگزاری بازارچه خیریه در مدرسه 96/12/16 چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
برگزاری بازارچه خیریه در مدرسه 96/12/16

برگزاری بازارچه خیریه در مدرسه 96/12/16

user image جشن بزرگ خیریه در مدرسه. شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
جشن بزرگ خیریه در مدرسه.

با سلام والدين محترم و هميشه همراه در صورت تمایل شرکت در خیریه

حداکثر تا اول اسفند ماه برگه ای که همراه فرزندتان می باشد تکمیل و به مدرسه تحویل دهید.

با تشکر

دیدار با خانواده محترم شهید احسان ابولی.

دیدار با خانواده محترم شهید احسان ابولی.

کسب رتبه اول در فلوت توسط دانش آموز آریا قاسمی

کسب رتبه اول در فلوت توسط دانش آموز آریا قاسمی را صمیمانه تبریک عرض میکنیم

Top