Mahdavi SCH
user image بازدید از باغ پرندگان یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
بازدید از باغ پرندگان

 برنامه ای ویژه برای دانش آموزان با هدف آشنایی با پرندگان

هفت باغ علوی - مجتمع گردشگری فلامینگو  

user image بازدید از فرودگاه جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
بازدید از فرودگاه

به مناسبت هفته ملی کودک

بازدید علمی از فرودگاه بین المللی کرمان به منظور ارتقای دانش و آشنایی با عملکرد فرودگاه

Top