Mahdavi SCH
توجه توجه                                                                    در راستای اجرای برنامه دهان و دندان  عاری از پوسیدگی مرکزخدمات جامع  سلامت واقع در بلوار جمهوری،کوچه12 شرقی4،آماده خدمت رسانی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  32111180 تماس حاصل فرمائید.

توجه  توجه                                                                                                                                       در راستای اجرای برنامه دهان و دندان   عاری از پوسیدگی مرکزخدمات جامع سلامت واقع در بلوار جمهوری،کوچه12 شرقی4،آماده خدمت رسانی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32111180 تماس حاصل فرمائید.

لیست اسامی دانش آموزان منتخب مرحله منطقه ای جشنواره نوجوانان سالم و سفیران سلامت سال تحصیلی95-96.

لیست اسامی دانش آموزان منتخب مرحله منطقه ای جشنواره نوجوانان سالم و سفیران سلامت سال تحصیلی95-96.

user image هفته بهداشت روان شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵
هفته بهداشت روان

سلامت روانی

سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. به طور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند. آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند. در محیط کار و روابطشان مسئولیت پذیر می باشند. زیرا وقتی از سلامت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را در زندگی داریم و آماده برخورد با هر حادثه ای هستیم.

 

باید ها و نبایدهای کمکهای روان شناختی:

کارهایی که میتوانیم در شرایط بحران انجام دهیم:

– صادق و قابل اعتماد باشیم
– به حقوق دیگران در تصمیم گیری احترام بگذاریم
– از سوگیریهای و جهت گیریهای تبعیض آمیز موجود در درون خود آگاه باشیم
– رازداری نماییم و به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم
– با توجه به فرهنگ افراد مناسب رفتار نماییم
– به نحوه لباس پوشیدن، زبان، سن و رفتار، باور و مذهب افراد توجه نمایید
– از منابع موحود در کمپ خود آگاه باشید که بتوانید درباره ان به افراد آسیب دیده اطلاعات دهید
– مراقب سلامتی خودتان باشید

 

Top