Mahdavi SCH
user image طرح حیاط پویا چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
طرح حیاط پویا

حیاط پویا

یکی از بخش های آموزش و پرورش ،طرح حیاط پویا است که دانش آموزان باید یاد بگیرند که ورزش رکنی از زندگی است و مروج سلامت در خانواده های خود باشند.

با اجرای این طرح زمینه مناسب جهت ساماندهی فعالیت های دانش آموزان و شادابی و طراوت در فضای مدارس فراهم خواهد شد تا دانش آموزان از اثرات ورزش و بازی در مدارس و زندگی روزمره خود بهرمند شوند.

هدف از اجرای این طرح

غنی سازی و ایجاد انگیزه برای تحرک و فعالیت دانش آموزان در زمان های فراغت و جلوگیری از کم تحرکی و افزایش وزن دانش آموزان، می باشد.

در این طرح با متناسب سازی فضای حیاط مدرسه، از طریق رنگ آمیزی و بهینه سازی ، در دانش آموزان برای فعالیت بدنی، انگیزه و علاقه ایجاد خواهد شد .

Top