Mahdavi SCH
تقدیر و اهدا جوایز به نفرات برتر مسابقات دانش آموزی

اهداء جایزه به نفرات برتر مسابقات علمی بسیج امیدان و نفرات برتر مسابقات ورزشی و فرهنگی دانش آموزی در روز جشن نیمه شعبان

 

اهدا جایزه ویژه به آقای متین مهدوی دانش آموز پایه چهارم جهت کسب رتبه اول کشوری مسابقات علمی بسیج امیدان

                           

                             

                                                  اهداء جایزه و قدردانی از نفرات برتر مسابقات ورزشی ناحیه 2

                                اهداء جایزه و قدردانی از نفرات برتر مسابقات فرهنگی ناحیه 2

Top