مشاوره

مشاوره

جلسه مشاوره با موضوع راهکارهای کاهش اضطراب امتحان

جلسه مشاوره گروهی با دانش آموزان پایه ششم(آموزش شیوه های صحیح مطالعه و برنامه ریزی درسی)

 

گزارش تصویری