پیش ثبت نام 1403-1402

پیش ثبت نام 1403-1402

تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی دانش آموز شما در دبستان غیر دولتی پسرانه مهدوی نمیباشد.

تمامی اطلاعات باید بصورت کامل و دقیق تکمیل گردد.

در صورت ثبت هرگونه اطلاعات مغایر با شناسنامه دانش اموز ثبت نام شما لغو خواهد شد و از لیست حذف میگردد.

لطفا شغل کامل و دقیق نوشته شود (نوشتن فقط آزاد,کارمند,فرهنگی,مدیر,معاون,معلم قابل قبول نمیباشد برای مثال:کارمند اداره برق برازجان)

لطفا شغل کامل و دقیق نوشته شود (نوشتن فقط آزاد,کارمند,فرهنگی,مدیر,معاون,معلم قابل قبول نمیباشد)

(غیر از شماره منزل و همراه پدر و مادر)که در مواقع لزوم و در صورت پاسخگو نبودن والدین بتوان با آن تماس گرفت